Τα αρχεία και οι συλλογές που έχουν κατατεθεί στα Αρχεία της Κέρκυρας μέχρι το 1985 δεν έχουν ΑΒΕ

Δείγματα αρχειακού υλικού

Διοικητικά αρχεία (Διοικητικά αρχεία πρώην Ιστορικού Αρχείου
- Ιονίου Γερουσίας -Νεότερα διοικητικά αρχεία)
Εκπαιδευτικά αρχεία
Δικαστικά αρχεία
Συμβολαιογραφικά αρχεία
Εκκλησιατικά αρχεία
Ιδιωτικά αρχεία - Συλλογές
Κειμήλια
Περισσότερες πληροφορίες... (pdf 233 kb)