Ι. εκδόσεις των Αρχείων Νομού Κέρκυρας 

Τα Διαβατήρια των Αρχείων της Κέρκυρας του 19ου αι., Κέρκυρα 2003, σσ. 350

ΙΙ. εκδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των Αρχείων της Κέρκυρας

Levante veneziano: Aspetti di storia delle isole Ionie al tempo della Serenissima, επιμ. Massimo Costantini - Αλίκη Νικηφόρου, Quaderni di Cheiron n.2, Ρώμη 1996, σσ. 255.