Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας

Βενετική περίοδος (1386-1797)
Δημοκρατικοί Γάλλοι (1797-1799)
Επτάνησος Πολιτεία (1800-1807)
Αυτοκρατορικοί Γάλλοι (1807-1817)
Βρετανική Προστασία (1815-1864)
1864 έως σήμερα

Στέγαση των Αρχείων Κέρκυρας

Το κτήριο των Αρχείων Κέρκυρας