Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή. Τα στοιχεία συμπληρώνονται σταδιακά.

Υπηρεσίες προς το κοινό:

Αναγνωστήριο Βιβλιοθήκη Επισκέψεις σχολείων
Χορήγηση αντιγράφων Δανεισμός υλικού

Επικοινωνήστε μαζί μας:

Ταχ. δ/νση: Παλαιό Φρούριο- 49100 Κέρκυρα

Τηλ.: 26610 38193, 3478 - Fax: 26610 34784

E-mail: mail@gak.ker.sch.gr