Στέγαση Αρχείων Κέρκυρας

επιστροφή

Εικόνες του κτηρίου των Αρχείων

Εξωτερική άποψη

Ισόγειο (εργαστήρια, αίθουσα φύλαξης προσωπικών αντικειμένων ερευνητών)

Πρώτος όροφος (ληξιαρχείο, κεντρικό αναγνωστήριο, μόνιμο εκθετήριο, αίθουσα συνεδρίων και εκλδηλώσεων, βιβλιοθήκη, γραφεία προσωπικού)

Υπόγειο (αρχειοστάσια)

Διάφορα