Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας >> Επτάνησος Πολιτεία

Βενετική περίοδοςΔημοκρατικοί ΓάλλοιΕπτάνησος Πολιτεία Αυτοκρατορικοί ΓάλλοιΒρετανική Προστασία 1864 έως σήμερα
Στέγαση

Το Αρχείον της Γενικής Κυβερνήσεως μνημονεύεται σε επίσημο έγγραφο για πρώτη φορά στις 11 Οκτωβρίου 1804 από τον τότε Γραμματέα της Επικράτειας Ιωάννη Καποδίστρια και θεσμοθετείται αργότερα με τον "Οργανικό Νόμο περί της Ηγεμονικής Αρχής της Επτανήσου Πολιτείας που ψηφίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 1807". Πρόκειται για το γνωστό Αρχείο της Ιονίου Γερουσίας το οποίο θα εξακολουθήσει να διαφυλάσσει τα έγγραφα που αφορούν τη λειτουργία της Γερουσίας ως και το τέλος της Αγγλικής περιόδου. Τα αρχειακά κατάλοιπα της περιόδου της Επτανήσου Πολιτείας που διαφυλάσσονται σε αυτό το Αρχείο, είναι τα μόνα που διασώζουν τα Αρχεία της Κεντρικής και της τοπικής διοίκησης των Ιονίων Νησιών ενώ τα κατάλοιπα των Αρχείων των Κεντρικών Διοικήσεων των ξένων κυριαρχιών έχουν μεταφερθεί στα αντίστοιχα κράτη. Και στα Ιόνια Νησιά παρέμειναν μόνο τα Αρχεία των τοπικών διοικήσεων.