Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας >> Αυτοκρατορικοί Γάλλοι

Βενετική περίοδοςΔημοκρατικοί ΓάλλοιΕπτάνησος Πολιτεία Αυτοκρατορικοί Γάλλοι Βρετανική Προστασία 1864 έως σήμερα
Στέγαση

Από σχετική αναφορά του προϊσταμένου της τοπικής Διοικήσεως Στυλιανού Βλασσόπουλου, καθίσταται γνωστή η αταξία των αρχείων κατά την περίοδο των Αυτοκρατορικών Γάλλων, κατά την οποία δεν αναφέρονται αξιόλογες μεταβολές στην τήρησή τους.