Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας >> Βρετανική Προστασία

Βενετική περίοδοςΔημοκρατικοί ΓάλλοιΕπτάνησος Πολιτεία Αυτοκρατορικοί ΓάλλοιΒρετανική Προστασία 1864 έως σήμερα

Στέγαση

Το σύνταγμα του 1817 του Ιονίου Κράτους θεσμοθέτησε την αρχειακή Υπηρεσία της τοπικής διοίκησης, το Αρχειοφυλακείον, το οποίο ως το 1838 άρχισε να δέχεται τα κατάλοιπα όλων των προηγουμένων διοικήσεων και των ανεξάρτητων Υπηρεσιών που είχαν εν τω μεταξύ ιδρυθεί (συμβολαιογράφων, δικαστηρίων, αστυνομιών, Γεωργικής Υπηρεσίας, κτηματικής και οικονομικής διαχείρισης Ορθοδόξου Εκκλησίας, αρχεία Πρωτοπαπάδων, ιερογραμματείας της Μητρόπολης, ληξιαρχικά βιβλία Εκκλησιών, συμβολαιογράφων Πάργας, υγειονομείου κ.ά.).
Θεσμοθετήθηκε επίσης με το σύνταγμα του 1817 και το αρχείο της Ιονίου Γερουσίας (Αρχείο Γενικής Κυβερνήσεως) που εξακολούθησε να δέχεται τα αρχεία της τοπικής διοίκησης (Γερουσία, Κοινοβούλιο).