Διοικητική ιστορία Αρχείων Κέρκυρας >> Δημοκρατικοί Γάλλοι

Βενετική περίοδοςΔημοκρατικοί ΓάλλοιΕπτάνησος Πολιτεία Αυτοκρατορικοί ΓάλλοιΒρετανική Προστασία 1864 έως σήμερα

Στέγαση

Ένα από τα πρώτα μελήματα της Επιτροπής της Δημόσιας Σωτηρίας της Προσωρινής Δημαρχίας που ανέλαβε τα Αρχεία της Κοινότητος αμέσως μετά την προσχώρηση των νησιών στους Δημοκρατικούς Γάλλους (1797), ήταν να διατάξει την καταστροφή όλων των γραπτών μαρτυριών του φεουδαλικού βενετικού συστήματος. Εντολή, που μάλλον εφαρμόσθηκε επιλεκτικά, με αποτέλεσμα να διασωθεί το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού υλικού. Και ενώ τα Αρχεία της Κοινότητας μεταφέρθηκαν από το Βαϊλάτο στο παλάτι του Λατινεπισκόπου (Πλατεία Δημαρχείου, σημερινό κτήριο Τραπέζης της Ελλάδος), ακολουθώντας τη μεταφορά της έδρας της Προσωρινής Δημαρχίας, φαίνεται ότι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των αρχείων της βενετικής περιόδου διεσώθη χάρη στην παρέμβαση του Γεωργίου, Ιωάννη-Βαπτιστή Καλογερά, τελευταίου Γραμματέα της Κοινότητος κατά τη βενετική περίοδο, που τα διαφύλαξε και τα παρέδωσε πολύ αργότερα, μεταξύ του 1822 και του 1825,κατά την περίοδο της Βρετανικής Προστασίας, όταν είχε ήδη συσταθεί η Αρχειακή Υπηρεσία .